THÔNG TIN THANH TOÁN

Bởi | 02/04/2018 02/04/2018 | Danh mục: Thông tin thanh toán | Số lượt xem: 529
thong-tin-thanh-toan

Với dịch vụ hiện tại của chúng tôi kính mong hợp tác với quý khách hàng mảng dịch vụ ghép tầu; vận chuyển hàng hóa đường sông; đường biển. Hiện tại một số cấm tải của đường bộ khiến cho việc phát triển đường thủy lên ngôi. TPJ vận tải tàu và ghép tàu đưa đến quý khách hàng giải pháp ghép tàu cũng như vận tải thủy nội địa:


Tin khác 
nang-cap-len-vip-1
02/04/2018
Số lượt xem: 528

Với dịch vụ hiện tại của chúng tôi kính mong hợp tác với quý khách hàng mảng dịch vụ ghép tầu; vận chuyển hàng hóa đường sông; đường biển. Hiện tại một số cấm tải của đường...

nang-cap-len-vip-2
02/04/2018
Số lượt xem: 531

Với dịch vụ hiện tại của chúng tôi kính mong hợp tác với quý khách hàng mảng dịch vụ ghép tầu; vận chuyển hàng hóa đường sông; đường biển. Hiện tại một số cấm tải của đường...

nang-cap-len-vip-3
02/04/2018
Số lượt xem: 529

Với dịch vụ hiện tại của chúng tôi kính mong hợp tác với quý khách hàng mảng dịch vụ ghép tầu; vận chuyển hàng hóa đường sông; đường biển. Hiện tại một số cấm tải của đường...

Đăng tin